چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۱۸ ۹۴۳ مرتبه

آغاز ثبت نام وام دانشجویی برای ترم اول 98-97

قاﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وام ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

ﺑﻪ اﻃﻼع آﻧﺪﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وام ﺗﺴﻬﯿﻼت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ۹8-۱۳۹7 می رساند، ثبت نام وام دانشجویی از تاریخ ۱۳۹7/07/14لغایت ۱۳۹7/08/20 آغاز شد.

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وام ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﻃﺮف ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه وزارت ﻋﻠﻮم، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺻﺮﻓﺎْ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرﺗﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه دانشجویان ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ  ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد . 

۱. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﻮرﺗﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن bp.swf.ir ( حتماً ازطریق مرورگر Internet Explorer)

تذکر برای کارکرد صحیح این سامانه:

پس از نمایش سایت http://bp.swf.ir ، ابتدا باید با کلیک راست روی نوار بالایی مرورگر اینترنت اکسپلورر خود،

تیک گزینه Menu bar را بزنید و سپس به گزینه Tools در نوارٍ ابزارها رفته و سپس گزینه

Compatibility View Settings را انتخاب نمایید و در پنجره ای که باز شده

گزینه add  را کلیک نموده و سپس پنجره را ببندید.

و حالا می توانید از سامانه استفاده نمایید.

نکته بسیار مهم:پرداخت وام به دانشجویان بر اساس اولویت بندی می باشد که شرایط و مدارک لازم متعاقباْ اعلام می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمائید.

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است | تولید ۱۳۹۶