Skip to content

اطلاعیه در خصوص امتحانات پایان­ ترم دانشجویان در ترم 13991

مشاهده اطلاعیه....

 

 

اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه در خصوص امتحانات پایان­ترم دانشجویان در ترم 13991

 

با آرزوی سلامتی و همچنین موفقیت برای دانشجویان گرامی در آزمون­های پایان­ترم، اطلاعیه­های برگزاری امتحانات پایان­ترم در این صفحه قرار خواهند گرفت.

 

اطلاعیه شماره 1: اطلاعیه برگزاری امتحان برای تمامی دانشجویان به جز دانشجویان ورودی سال 1399

اطلاعیه شماره 2: اطلاعیه برگزاری امتحان برای دانشجویان ورودی سال 1399

 

نکته مهم 1 : شرکت در آزمون نهایی الزامی است. ثبت حداقل یک فایل پاسخ در امتحان به منزله حضور

در آزمون ­می­باشد. عدم شرکت در آزمون نهایی به منزله غیبت می­باشد.

 

نکته مهم 2 :

"دانشجویانی که میخواهند از حذف ماده ۱۷ (حذف بابت غیبت در جلسه امتحان)(سقف سه بار در طول دوران تحصیل کارشناسی)  استفاده کنند، حتما میبایست حداکثر ۴۸ ساعت بعد از تاریخ امتحان با ذکر علت و مدارک مربوط، به کارشناس رشته از طریق سامانه CRM اطلاع دهند.

تذکر: در صورتی که دانشجو تقاضای حذف ترم دارند، با توجه به اتمام مهلت درخواست حذف ترم، تنها میتوانند از طریق کمیسیون موارد خاص دانشگاه اقدام کنند."

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

دانشگاه علم و فناوری مازندران