Skip to content

تمدید سنوات و تمدید پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

مشاهده اطلاعیه.....

به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق می رساند در صورت  نیاز به تمدید سنوات تحصیلی ( دانشجویان ورودی 97 و ماقبل ) و تمدید پایان نامه ( دانشجویانی که 2 ترم از تصویب پروپزال انها گذشته و تا کنون دفاع ننموده اند) تا تاریخ 1399/10/24  فرصت دارند  درخواست خود برای ترم 992 را از طریق سامانه crm به  کارشناس رشته  ارسال نمایید.

لازم به ذکر است برای تمدید پایان نامه، تکمیل فرم مربوطه و برای تمدید سنوات، درخواست مکتوب الزامی است.