Skip to content

نحوه مشاهده انتخاب واحد و نکات مرتبط با آن

مشاهده اطلاعیه ...

مراحل مشاهده تعرفه انتخاب واحد ترم

جهت مشاهده تعرفه انتخاب واحد، پس از مراجعه به سامانه آموزش به آدرس https://reg.mazust.ac.ir ، مراحل زیر را دنبال نمایید:

1- انتخا ب گزینه {ثبت نام و آزمون)

2-انتخاب گزینه (گروه های درسی)

3- انتخاب گزینه (انتخاب ترم)

4- انتخاب ترم 981

------------------------------------------------------------------------

تذکر1 :

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان تعرفه انتخاب واحد خود را مشاهده نموده و درصورت مشاهده نکته غیر عادی مراتب را به کارشناس رشته خود اعلام نمایند

------------------------------------------------------------------------

تذکر 2 :

کلیه دانشجویان رشته مهندسی صنایع ورودی 98 باید در تعرفه انتخاب واحد خود دروس زیر را داشته باشند.

در صورت نبود هرکدام از این دروس مراتب باید به اطلاع کارشناس رشته خود رسانده شود:

دروس رشته مهندسی صنایع ورودی 98:

زبان انگلیسی
اقتصاد1
فیزیک 1
ریاضی 1
نقشه کشی صنعتی
کلیات حقوق شهروندی

 

------------------------------------------------------------------------

تذکر 3:

کلیه دانشجویان رشته مهندسی شیمی ورودی 98 نیز باید در تعرفه انتخاب واحد خود دروس زیر را داشته باشند.

در صورت نبود هرکدام از این دروس مراتب باید به اطلاع کارشناس رشته خود رسانده شود:

دروس رشته مهندسی شیمی ورودی 98:

مقدمه ای بر علوم زیستی
ریاضی 1
نقشه کشی صنعتی  
فیزیک 1
زبان فارسی
کلیات حقوق شهروندی
شیمی عمومی