Skip to content

بازتاب موفقیت دانشگاه علم و فناوری مازندران در زمینه‌ی آموزش مجازی

افتخاری دیگر از ...

موفقیت دانشگاه علم و فناوری مازندران در زمینه‌ی آموزش مجازی ، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های شهری ، منطقه‌ای ، استانی و کشوری داشته که یکی از آن‌ها ؛ پوشش خبری این موفقیت در سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده است .

برای مشاهده‌ی این خبر ، اینجا کلیک کنید ..