Skip to content

افتخاری دیگر برای دانشگاه علم و فناوری مازندران

دکتر حمزه خانپور ، بعنوان سرآمد علمی سال 1399 انتخاب شد

دکتر حمزه خانپور، عضو هیات علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران، به انتخاب فدراسیون سرآمدان علمی ایران، در فهرست سرآمدان علمی سال ١٣٩٩ کشور انتخاب شد. 
این فدراسیون که در مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعال است، هرساله یکصد نفر از اعضای هیئت علمی کشور که دارای دستاوردهای پژوهشی برتر هستند را شناسایی و حمایت می‌کند. 
ریاست، اساتید و کارکنان دانشگاه علم و فناوری مازندران، کسب این عنوان ارزشمند را به این ایشان تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارند.