Skip to content

معرفی پژوهشگران برتر گروه‌های آموزشی و پژوهشگر برتر دانشگاه علم و فناوری مازندران در سال 1399

به مناسبت هفته‌ی پژوهش ...

در برنامه‌ای که بصورت وبینار و بمناسبت هفته پژوهش برگزار گردید؛ دکتر طهماسبی، معاون آموزشی و پژوهشی و دکتر خانپور، مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه به بیان دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در سال جاری با توجه به شاخصه‌های گوناگون ثبت مقالات بین‌المللی و ملی و حوزه‌ی چاپ و نشر کتب علمی پرداختند. در قسمتی از این مراسم که بمناسبت هفته‌ی پژوهش برگزار شد، دکتر معتمدزادگان، رئیس پارک علم و فناوری مازندران نیز به بیان نکاتی در مورد دانشگاه کارآفرین و نقش آن در توسعه‌ی ملی پرداخت.

در ادامه، دکتر طهماسبی به معرفی پژوهشگران برتر گروه‌های آموزشی و پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1399 پرداخت و اعضای هیات علمی زیر به عنوان پژوهشگران برتر گروه‌های آموزشی و پژوهشگر برتر دانشگاه معرفی شدند:

 

1- پژوهشگر برتر گروه مهندسی شیمی و پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1399 - جناب آقای دکتر سید حسن حسینی

2- پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق در سال 1399 - سرکار خانم دکتر معصومه خودسوز

3- پژوهشگر برتر گروه مهندسی صنایع در سال 1399 - جناب آقای دکتر مصطفی حاجی آقایی کشتلی

4- پژوهشگر برتر گروه مهندسی عمران در سال 1399 - جناب آقای دکتر رضوان باباگلی

5- پژوهشگر برتر گروه علوم ریاضی در سال 1399 - جناب آقای دکتر محمد عرب فیروجایی