Skip to content

گفت و گو با پروفسور محمد علی برزگر ، رئیس اسبق سازمان جهانی بهداشت منطقه‌ی مدیترانه

ویروس کرونا (Covid-19)

گفت و گو با پروفسور محمد علی برزگر ، رئیس اسبق سازمان جهانی بهداشت منطقه‌ی مدیترانه پیرامون ویروس کوید 19 به همت انجمن صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران برگزار شد .